Neodimijumski magneti

Neodimijumski magneti su trenutno najjači permanentni magneti. Ovi magneti i pri malim dimenzijama raspolažu značajnom silom.

Povlačni rotacijski magnetni separator

Rotacijski separator je namjenjen za separaciju nečistoća iz manje propustljivih smjesa sa manjim osobinama proticanja i većim sadržajem materijala u obliku zrna. Tjekom separacije se magnetne cjevi glatko okreću.

Magnetska manipulacijska pomagala

Magnetski kutnik (ugaonik)

Magnetski ugaonik Magnetski kutnik štedi vrijeme tijekom zavarivanja različitih profila. Da se upotrebiti pri zavarivanju materijala pod pravim kutom (uglom), ili 45 ° u ravnini.

Ručni manipulator limova

Ručni manipulator limovaRučni manipulator limova pojednostavnjuje rad s limom. Lim se može lahko premiještati, rotirati, ili na dugi način manipulisati sa njime.

Magnetni nosač limova

Magnetni nosač limova

Magnetni nosač limova olakšava manipulaciju s pločama lima i doprinosi značajnom povećanju sigurnosti.

Magnetni skupljač opiljaka

Magnetni skupljač opiljaka

Ručni magnetni sakupljač opiljaka se upotrebljava za skupljanje metalnih nečistoća u metalopreradjivačkim i bravarskim radionicama.

Magnetni manipulacijska šipka

Magnetni manipulacijska šipka

Manipulacijska šipka pojednostavljuje i ubrzava ubacivanje limova u prese i njihovo izvlačenje ili manipulaciju sa formama od lima.

Magnet za u ruku

Magnet za u rukuMagnet za ruku pojednostavljuje  rad sa limovima. Ima široku primjenu, naročito u presama.

Magnetni razdvajač limova

Magnetni razdvajač limovaMagnetii razdvajač limova se koristi za lahko razdvajanje nasloženih limova.

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje i lakirnice se primjenjuje za izvlačenje dijelova iz spremnika.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.