Testiranje magneta

Da bismo maksimalno pojednostavili izbor najpogodnijeg magneta i istovremeno mogli osigurati njegov kvalitet, rješili smo obavljati mjerenje sile odvajanje kod svih vrsti naših magneta. Sila odvajanja je sila koja je potrebna za odvajanje magneta od metalne podloge (čelična ploča debljine 10 mm). Silu odvajanja stvarno mjerimo – ne služimo se približnim proračunima!

Testiranje magneta

Laboratorija za ispitivanjeTestiranje se obavlja tako što zakačimo magnet za čeličnu ploču izradjenu od konstrukcijskog čelika klase 11 debljine 10 mm. Ploča je idealno ravna, izglačana. Pomoću uredjaja za testiranje kontinuirano povećavamo silu odvajanja sve do momenta kada dolazi do odvajanja magneta od čelične ploče. Bijeležimo silu djejstvom koje je došlo do odvajanja magneta. Zbog maksimalne objektivnosti testiranje ponavljamo 3 puta i za proračun sile razdvajanja upotrebljavamo najmanju izmjerenu vrijednost.

Upozoravamo da se sa smanjenjem debljine čelične ploče, na kojoj je prikačan magnet, opada sila odvajanja magneta – radi se o prirodnoj osobini magnetizma.

Testiraćemo takodjer i Vaše magnete

Takodjer nudimo mjerenje sile odvajanja (na zahtjev klijenta i magnetske indukcije) od Vas dostavljenih magneta, magnetskih leća, teretnih magneta i drugih magnetskih uredjaja. Raspolažemo nekolicinom raznih uredjaja za testiranje i zato smo u mogućnosti vršiti mjerenja silom odvajanja u rasponu od 0 do 200 kN (što odgovara masi oko 20 000 kg)! Za Vašu informaciju 10 N = cca 1 kg.

Uradićemo maksimum da bismo Vam izašli u susret, ali koristimo pravo ne vršiti ispitivanje dostavljenog magneta (na primjer u slučaju prijetnje oštećenja nešeg uredjaja za ispitivanje).