Ručni manipulator limova

Ručni manipulator limovaSluži kako bi se olakšao rad s limovima. Upotrijebom ovog upravljača možete lim lahko pomjerati, rotirati ili na drugi način sa njime manipulisati. Velika povoljnost je mogućnost razmagnetiziranja. Povlačenjem ručice za razmagnetiziranje prema tjelu manualnog upravljača limova stvara se dovoljno veliki zazor između upravljača i lima. Zahvaljujući tome moguće je upravljač veoma lahko „isključiti“ i otpada tako odjeljivanje magneta od lima.

Rad sa ovim manualnim upravljačem lima je veoma lak i komforan. Zbog toga dolazi do uštede vremena pri manipulaciji sa limovima.

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete izabrati iz bogate ponude

Kupiti manualni upravljači limova

Sljedeća manipulacijska pomagala koja će Vam olakšati posao

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik štedi vrijeme tijekom zavarivanja različitih profila. Da se upotrebiti pri zavarivanju materijala pod pravim kutom (uglom), ili 45 ° u ravnini.

Magnetni skupljač opiljaka

Magnetni skupljač opiljaka

Ručni magnetni sakupljač opiljaka se upotrebljava za skupljanje metalnih nečistoća u metalopreradjivačkim i bravarskim radionicama.

Magnetni manipulacijska šipka

Magnetni manipulacijska šipka

Manipulacijska šipka pojednostavljuje i ubrzava ubacivanje limova u prese i njihovo izvlačenje ili manipulaciju sa formama od lima.

Magnet za u ruku

Magnet za u ruku

Korištenjem magneta za u ruku se bitno skraćuje vrijeme potrebno za skidanje lima sa prese, služi i za slaganje limova.

Magnetni razdvajač limova

Magnetni razdvajač limova

Osnova ovih razdvojnika su feritni magneti, pomoću kojih nastaje dovoljna sila za razdvajanje i uljem premazanih limova.

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje i lakirnice se primjenjuje za izvlačenje dijelova iz spremnika.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.

Magnetni manipulator za poklopce

Magnetni manipulator za poklopce

Manipulator priložíte na kraj poklopca i onda poklopac oslobodite. Poslije toga ga pomerate izvan otvora šahte, ili kanala.