Magneti za u ruku

Magnet za u ruku Magnet za u ruku bitno olakšava rukovanje sa limovima. Ima široku upotrebu naročito u radu sa presama. Magnet za u ruku se pomoću remena (kaiša) pričvršćuje na dlan. Magnetna sila je točno rasporedjena (pričvršćeni lim prilikom rukovanja dobro pridržava, istovremeno je moguće ga osloboditi lahkim pokretom prstiju).

Magnet za u ruku Korištenjem magneta za u ruku se bitno skraćuje vrijeme potrebno za skidanje lima sa prese, služi i za slaganje limova, prilikom rukovanja sa opiljcima od limova.

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete izabrati iz bogate ponude

Kupiti magneti za u ruku

Sljedeća manipulacijska pomagala koja će Vam olakšati posao

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik štedi vrijeme tijekom zavarivanja različitih profila. Da se upotrebiti pri zavarivanju materijala pod pravim kutom (uglom), ili 45 ° u ravnini.

Ručni manipulator limova

Ručni manipulator limova

Ručni manipulator limova pojednostavnjuje rad s limom. Lim se može lahko premiještati, rotirati, ili na dugi način manipulisati sa njime.

Magnetni skupljač opiljaka

Magnetni skupljač opiljaka

Ručni magnetni sakupljač opiljaka se upotrebljava za skupljanje metalnih nečistoća u metalopreradjivačkim i bravarskim radionicama.

Magnetni manipulacijska šipka

Magnetni manipulacijska šipka

Manipulacijska šipka pojednostavljuje i ubrzava ubacivanje limova u prese i njihovo izvlačenje ili manipulaciju sa formama od lima.

Magnetni razdvajač limova

Magnetni razdvajač limova

Osnova ovih razdvojnika su feritni magneti, pomoću kojih nastaje dovoljna sila za razdvajanje i uljem premazanih limova.

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje i lakirnice se primjenjuje za izvlačenje dijelova iz spremnika.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.

Magnetni manipulator za poklopce

Magnetni manipulator za poklopce

Manipulator priložíte na kraj poklopca i onda poklopac oslobodite. Poslije toga ga pomerate izvan otvora šahte, ili kanala.