Izdržljivi AlNiCo magneti

Magnet AlNiCoAlNiCo magnety su legure aluminijuma, nikla i kobalta. Isto kao i popularni neodimijumski (NdFeB) magneti i AlNiCo magneti su veoma snažni. Njihova snaga je gotovo usporediva sa snagom neodimijumskih magneta.

AlNiCo magneti imaju veliku prednost – visoku toplotnu odolnost. Ove magnete je moguće upotrebljavati pri temteraturama sve do 525 °C.

On-line prodaja AlNiCo magneta

Izaberite oblik magneta i način magnetisanja

Najbitnije prednosti AlNiCo magneta

Za razliku od neodimijumskih magneta AlNiCo magneti imaju nekoliko prednosti. Glavna prednost je njihova visoka toplotna odolnost. AlNiCo magnete je moguće koristiti pri temperaturama sve do 525 °C (kod neodimijuma je to maksimalno 200 °C, kod SmCo magneta 300°C).

Sljedeća velika prednost ovih magneta je nihova visoka odolnost na kiseline i rastvarače.

Sastav AlNiCo magneta

AlNiCo magneti su legura aluminijuma, nikla i kobalta. Osim toga ovi magneti dalje sadrže i željezo, bakar i titan.

Pružamo operativne rokove isporuke

Uobičajena ponuda cilindara isporučujemo do 3 - 5 dana po primanju porudžbine.  

Povezani magneti

Neodimijumski magnet

Neodimijumski magneti NdFeB

Neodimijumski magneti su trenutno najjači permanentni magneti. Ovi magneti i pri malim dimenzijama raspolažu značajnom silom.

Samarijumski magnet

Samarijumski magneti SmCo

Samarijumski magneti spadaju u grupu najjačih magneta. Njihova značajna prednost je toplotna otpornost. Ta može biti i do 300 °C.

Feritni magnet

Feritni magneti

Feritni magnet je klasičan, crni magnet. Na osnovu postupka proizvodnje se dijeli na izotropske (slabije) magnete i anizotropske (jače) magnete.

Kancelrijski magnet

Kancelrijski magneti

Nalaze uporebu ne samo u kancelariji, ali takodjer i u školama i u kućanstvima. Prodajemo magnete u boji, kao i često korišćene feritne magnete.

Lakirani magnet

Lakirani magneti

Magneti su premazani tankim slojem PVC čime su odstranjene oštre ivice i tako se ne prlja i ne oštećuje predmet ispod.

Klip magnet

Klip magneti

Klip magneti su vrlo jaki neodimijumski NdFeB magneti koji su prikiveni gumenim slojem, koji čuva magnete od njihovog oštećenja.

Vodotporni gumirani neodimijumski magnet

Vodotporni gumirani neodimijumski magneti

Ovi neodimijumski magneti su potpuno prekriveni slojem gume što pruža sljedeće prednosti: vodootpornost i zaštitu od grebanja.