Izjava o pristupačnosti

Osnovne informacije

Ove web stranice su u skladu sa svim relevantnim načelima pristupačnosti na osnovu metodike  Blind Friendly Web, WCAG 1.0 i pravilima izrade pristupnog weba na osnovu Zákona broj 365/2000 Sb. o ISJU (Informacioni sistem javne uprave), izmijenjenim Zakonom br. 81/2006 Sb.  Same metodološke smjernice (PDF, 231 kB) slijede Uredbu broj 64/2008 Sb. o načinu objavljivanja ​​podataka vezanih za javnu upravu putem web stranica za osobe s invaliditetom (Uredba o pristupačnosti).

Sadržaj web stranice

Pismo web stranica definirano je pomoću relativnih jedinica i može se mijenjati podješavanjem internet pretraživača. Dakle, ako želite prilagoditi veličinu fonta, učinite to u meniju (izborniku) Prikazati (View) → Veličina teksta (Text Size).

Cjelokupan sadržaj web stranica je organiziran hijerarhijski. Informaciju o tome gdje se upravo nalazite u hijerarhiji web stranica dobićete pomoću „detaljne navigacije“ (Nalazite se ovdje:).

Cjelokupan  popis svih web stranica prema strukturi weba je dostupan u formi mape weba.

Prečice preko tastaturee (accesskeys)

Ako pretražujete ovu web stranicu bez naprednog formatiranja, mogu Vam pomicanje na web stranicama pojednostaviti sljedeće prečice za tastaturu:

Preporučujemo proširenje pretraživača

Na ovoj web stranici se odabrane informacije (dokumenti) mogu prikazivati u formatima PDF, DOC, XLS ili PPT. Ovi formati Vam omogućavaju zadržavanje određenog formata i tipografskih elemenata, koji u XHTML formatu nisu dostupne.

  • za pretraživanje PDF dokumenata je moguće besplatno skinuti program Acrobat Reader.
  • za pretraživanje DOC, XLS i PPT dokumenata je moguće besplatno skinuti odgovarajući program.

Kontakt

U slučaju problema sa pristupačnošću sadržaja ili funkcionalnosti ove  web stranice, molimo Vas kontaktirajte webmastera.