Magnetna šipka za testiranje

Magnetna šipka za testiranje, koja je namjenjena za utvrdjivanje da li materijal sadrži metalne – magnetske nečistoće. Opremljena je veoma snažnim neodimijumskim magnetima NdFeb.

Povlačni rotacijski magnetni separator

Rotacijski separator je namjenjen za separaciju nečistoća iz manje propustljivih smjesa sa manjim osobinama proticanja i većim sadržajem materijala u obliku zrna. Tjekom separacije se magnetne cjevi glatko okreću.

Magnetne leće

Magnetne ravne leće

Magnetne ravne leće

Magnetne ravne leće – bez navoja. Odaberite prema dimenziji, snazi magneta i toplotnom otporu!

Magnetne ravne leće sa rupom

Magnetne ravne leće (sočiva) sa rupom

Magnetske ravne leće (sočiva) – sa unutarnjom rupom za vijak sa upuštenom glavom. Odaberite prema dimenziji, snazi magneta i toplotnom otporu!

Magnetske ravne leće sa navojom

Magnetske ravne leće (sočiva) sa navojom

Magnetske ravne leće (sočiva) – sa unutarnjim navojom.  Odaberite prema dimenziji, snazi magneta i toplotnom otporu!

Magnetske leće sa stabiljkom i vanjskim navojom

Magnetická čočka se stopkou – s venkovním závitem

Magnetske leće (sočiva) sa stabiljkom – sa vanjskim navojom. Odaberite prema dimenziji, snazi magneta i toplotnom otporu!

Magnetske leće sa stabiljkom i unutarnjim navojom

Magnetske leće (sočiva) sa stabiljkom i unutarnjim navojom

Magnetske leće (sočiva) sa stabiljkom – sa unutarnjim navojom. Odaberite prema dimenziji, snazi magneta i toplotnom otporu!

Magnetske valjkaste leće sa unutarnjim navojom

Magnetske valjkaste leće (sočiva) sa unutarnjim navojom

Magnetske valjkaste leće  – sa unutarnjim navojom. Odaberite prema dimenziji, snazi magneta i toplotnom otporu!

Magnetske atipične leće (sočiva)

Magnetske atipične leće (sočiva)

Magnetske leće (sočiva) sa kukom i gumirane. Odaberite prema dimenziji, snazi magneta i toplotnom otporu!