Neodimijumski magneti

Neodimijumski magneti su trenutno najjači permanentni magneti. Ovi magneti i pri malim dimenzijama raspolažu značajnom silom.

Povlačni rotacijski magnetni separator

Rotacijski separator je namjenjen za separaciju nečistoća iz manje propustljivih smjesa sa manjim osobinama proticanja i većim sadržajem materijala u obliku zrna. Tjekom separacije se magnetne cjevi glatko okreću.

Magneti

Neodimijumski magneti NdFeB

Neodimijumski magnet NdFeB

Neodimijumski magneti su trenutno najjači permanentni magneti. Ovi magneti i pri malim dimenzijama raspolažu značajnom silom.

Samarijumski magneti SmCo

Samarijumski magnet SmCo

Samarijumski magneti spadaju u grupu najjačih magneta. Njihova značajna prednost je toplotna otpornost. Ta može biti i do 300 °C.

Magneti AlNiCo

AlNiCo magnet

AlNiCo magnet se ubraja u veoma snažne magnete. Njihova bitna prednost je visoka toplotna odolnost. Ona može biti čak do 525 °C.

Feritni magneti

Feritni magnet

Feritni magnet je klasičan, crni magnet. Na osnovu postupka proizvodnje se dijeli na izotropske (slabije) magnete i anizotropske (jače) magnete.

Kancelrijski magneti

Kancelrijski magnet

Nalaze uporebu ne samo u kancelariji, ali takodjer i u školama i u kućanstvima. Prodajemo magnete u boji, kao i često korišćene feritne magnete.

Lakirani magneti

Magneti sa specijalnom obradom

Magneti su premazani tankim slojem PVC čime su odstranjene oštre ivice i tako se ne prlja i ne oštećuje predmet ispod.

Drveni magneti

Drveni magnet

Pogodni su za pričvršćivanje dječijih slika na frižideru, ili magnetnoj ploči gdje odstranjuju hladan dojam kao pri upotrebi klasičnih magneta.

Klip magneti

Klip magnet

Klip magneti su vrlo jaki neodimijumski NdFeB magneti koji su prikiveni gumenim slojem, koji čuva magnete od njihovog oštećenja.

Magneti za littlest pet shop

Magnet za littlest pet shop

Littlest Pet Shop je standardno sa donje strane opremljen vrlo jakim neodimijumskim magnetom koji omogućava njihovu fiksaciju na frižideru ili na oglasnoj ploči.