Neodimijumski magneti

Neodimijumski magneti su trenutno najjači permanentni magneti. Ovi magneti i pri malim dimenzijama raspolažu značajnom silom.

Povlačni rotacijski magnetni separator

Rotacijski separator je namjenjen za separaciju nečistoća iz manje propustljivih smjesa sa manjim osobinama proticanja i većim sadržajem materijala u obliku zrna. Tjekom separacije se magnetne cjevi glatko okreću.

Permanentni magnetni steznici

Permanentni magnetni stezniciPermanentni magnetni stezniciPermanentni magnetski steznici su opremljeni veoma jakim neodimijumskim NdFeB magnetima. Za njihov pogon nije neophodna električna energija. Njihovo rukovanje je veoma lahko, aktiviraju se okretom poluge sa bočne strane steznika. Magnetne permanentne steznike je moguće upotrijebljavati ne samo pri radu na suhom mjestu, ali i pri radu sa rashladnim smjesama. Magnetnim permanentnim steznicima se rukuje vrlo lahko.

Magnetne steznike dostavljamo u pravokutnoj (pravougaonoj) i kružnoj izvedbi.

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete izabrati iz bogate ponude

Kupiti magnetske stezaljke