Magnetski kutnik (ugaonik)

Magnetni kutnik / Magnetni ugaonikMagnetni kutnik (ugaonik) štedi mnogo vremena prilikom zavarivanja različitih profila. Možete ga koristiti pri zavarivanju materijala pod pravim kutom (uglom), 45° ili u ravni. Naš magnetski kutnik možete koristiti pri zavarivanju obloženom elektrodom, u zaštićenoj atmosferi ili plamenom.   

Mogućnost korištenja magnetnog kutnika (ugaonika)

Prednost je lahko rukovanje. Moguće je koristiti i nekoliko kutnika (ugaonika) kao komplet. Magnetna sila zadržava var u željenom kutu ili ravni. Najprije djelove pritočkamo, poslije kutnik skinemo i dovršimo zavarivanje vara. Kutnik je prilagodjen za rad sa cjevima, trakama, šupljim profilima, plehovima i drugim profilima.  

Štelujući magnetni kutnik (ugaonik)

Štelujući magnetni kutnik (ugaonik)Najuniverzalniji magnetni kutnik (ugaonik) na tržištu!

  • Lahko korištenje
  • Visoka varijabilnost
  • Štelujući kut (ugao) u rasponu 45° - 90° (ljestvica po 5°)
  • Velika držeća snaga magneta
  • Kvalitetna i otporna izvedba

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete izabrati iz bogate ponude

Kupiti magnetski kutnik

 

Sljedeća manipulacijska pomagala koja će Vam olakšati posao

Ručni manipulator limova

Ručni manipulator limova

Ručni manipulator limova pojednostavnjuje rad s limom. Lim se može lahko premiještati, rotirati, ili na dugi način manipulisati sa njime.

Magnetni skupljač opiljaka

Magnetni skupljač opiljaka

Ručni magnetni sakupljač opiljaka se upotrebljava za skupljanje metalnih nečistoća u metalopreradjivačkim i bravarskim radionicama.

Magnetni manipulacijska šipka

Magnetni manipulacijska šipka

Manipulacijska šipka pojednostavljuje i ubrzava ubacivanje limova u prese i njihovo izvlačenje ili manipulaciju sa formama od lima.

Magnet za u ruku

Magnet za u ruku

Korištenjem magneta za u ruku se bitno skraćuje vrijeme potrebno za skidanje lima sa prese, služi i za slaganje limova.

Magnetni razdvajač limova

Magnetni razdvajač limova

Osnova ovih razdvojnika su feritni magneti, pomoću kojih nastaje dovoljna sila za razdvajanje i uljem premazanih limova.

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje

Magnet na šipki za pocinkovanje i lakirnice se primjenjuje za izvlačenje dijelova iz spremnika.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.

Magnetni manipulator za poklopce

Magnetni manipulator za poklopce

Manipulator priložíte na kraj poklopca i onda poklopac oslobodite. Poslije toga ga pomerate izvan otvora šahte, ili kanala.